Therms of privacy

information

Therms of privacy

Šī privātuma politika (Privātuma politika) skaidro, kā “relock.lv”, ko uztur SIA “Relock”, reģistrācijas numurs: 42403038288, juridiskā adrese: Rēzekne, Rūpnīcas iela 5B – 18, LV-4604, Latvija („relock.lv”, „mēs” „mūsu” un „mūs”), ievāc un izmanto informāciju no Jūsu saskares ar “relock.lv” produktiem. Šī Privātuma politika tiek piemērota visiem Lietotājiem („Lietotāji”, „Jūs” un „Jūsu”), kas izmanto “relock.lv” mājaslapu.

Lūdzam rūpīgi iepazīties ar šīs Privātuma politikas nosacījumiem, kā arī, ja nepieciešams, sazināties ar mums.

Lietotāja piekrišana

Piekrītot šīs Privātuma politikas piemērošanai, Lietotājs apliecina, ka ir informēts par viņa / viņas personas datu apstrādi tādā apmērā un kārtībā, kāda aprakstīta šajā Privātuma politikā.

Personas dati, ko mēs ievācam

Personas dati – informācija, kas ir saistīta ar identificējamu vai identificētu fizisko personu. Tiek apkopota šāda informācija par Lietotāju:

(a) Valoda, kuru Jūs izmantojat “relock.lv” vietnēs;

(b) Vārds;

(c) Vecums;

(d) Jūsu ierīces ID numurs;

(e) Jūsu ierīces operētājsistēmas veids;

(f) Informācija par favorītu veikaliem;

(g) Informācija par kategorijām, kuras atzīmētas ar “patīk”.

Kā personas dati tiek ievākti

Mēs varam:

(a) Pieprasīt personas informāciju, Jums reģistrējoties, piesakoties jaunumiem, izveidojot kontu vai citādi izmantojat “relock.lv” vietnes;

(b) Papildus saņemt personas informāciju no trešajām personām (Google Analytics);

(c) Ievākt informāciju par Jūsu atrašanās vietu, apmeklējumu vēsturi, meklējumu vēsturi un augšupielādēm “relock.lv” vietnēs, kad Jūs izmantojat piedāvājumus “relock.lv” vietnēs ar mobilo tālruni vai citu ierīci, kas tiek lietota “relock.lv” vietņu apmeklēšanai.

(d) Ar personas piekrišanu saņemt informāciju par personas elektronisko pasta adresi, ja persona ir pieteikusies jaunumu saņemšanai.

Informējam, ka, izmantojot citus trešo pušu pakalpojumus “relock.lv” lietošanai, šādām platformām, lietotnēm vai servisiem var būt savi specifiski privātuma nosacījumi, kas nosaka personas informācijas izmantošanu.

Kādiem mērķiem mēs izmantojam Jūsu personas datus

“relock.lv” izmanto personas datus šādiem nolūkiem:

(a) “relock.lv” vietņu darbības un uzlabošanas nodrošināšanai, jaunu funkciju un tehnoloģiju ieviešanai, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti;

(b) Lietotāju atbalsta nodrošināšanai, balstoties uz Jūsu piekrišanu, kad Jūs vēršaties pie mums pēc atbalsta, kā arī uz mūsu leģitīmo interesi uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti;

(c) Lietotāju profila informācijas pārbaudīšanai un verifikācijai, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi identificēt konkrēto Lietotāju;

(d) Komunikācijai un papildu informācijas sniegšanai par “relock.lv”, tā piedāvājumiem, plānotajām izmaiņām, uzlabojumiem, aptaujām, administratīviem vai citiem paziņojumiem, kas Jums varētu būt interesanti, balstoties uz Jūsu piekrišanu saņemt šādus paziņojumus. Atsevišķi paziņojumi var tikt nosūtīti, pamatojoties uz mūsu leģitīmo interesi informēt Jūs par “relock.lv” jaunumiem;

(e) Statistikas par Lietotājiem uzturēšanai, kā arī šādas statistikas nodošanai pakalpojumu sniedzējiem, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt turpmāku “relock.lv” attīstību un uzturēšanu;

(f) Mūsu ikdienas aktivitāšu nodrošināšanai, piemēram, “relock.lv” vietņu administrēšanai, uzturēšanai, analītikai, krāpšanas novēršanai, vai lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošo likumu normām, balstoties uz mums uzlikto pienākumu izpildīt likumu normu prasības, un nepieciešamību nodrošināt “Durvis1.lv” vietņu darbību un attīstību;

Cik ilgi “relock.lv” glabā Jūsu datus

Mēs apstrādājam un glabājam Jūsu personas datus līdz brīdim, kad Jūs dzēšat savu informāciju no “relock.lv” vietnēm. Tomēr atsevišķi personas datu veidi var tikt saglabāti, piemēram, apkopotā veidā var tikt saglabāti statistikas dati, lai mēs varētu uzlabot “relock.lv” vietņu funkcionalitāti. Lai aizsargātu relock.lv tiesiskās intereses, dati var tikt glabāti 5 (piecus) gadus pēc apstrādes izbeigšanas.

Kad un kāpēc “relock.lv” nodod personas datus

Mēs varam nodot Jūsu personas datus, kā tas ir prasīts vai atļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos, saskaņā norādīto:

(a) “relock.lv” partneriem vai reklāmdevējiem, aģentūrām, tajā skaitā uzņēmumiem, kas pārstāv Facebook, Google Analytics un citus zīmolus. Informācija tiek nodota tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams “relock.lv” vietņu funkcionalitātes nodrošināšanai;

(b) Lai uzsāktu uzņēmumu apvienošanu, uzņēmuma pārņemšanu vai citu aktivitāti, kas saistīta ar “relock.lv” darbību.

Lietojot “relock.lv” vietnes, Jūs apliecināt, ka esat informēts, ka Jūsu personas dati var tikt nodoti iepriekš minētajām trešajām personām un apstrādāti (tajā skaitā uzglabāti, analizēti, reģistrēti, pārveidoti, izmantoti, dzēsti) atbilstoši Privātuma politikā aprakstītajiem mērķiem. Tomēr Jūsu personas datu izmantošana var tikt regulēta saskaņā ar tādu personu privātuma politikām, kas ir ārpus mūsu kontroles. Mēs varam izpaust Jūsu informāciju, ja tā nav identificējama ar Jums vai tad, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un / vai sakarā ar valsts vai pašvaldības iestāžu pieprasījumu.

Izmaiņas Privātuma politikā

Mēs varam aktualizēt vai papildināt šo Privātuma politiku, ja “relock.lv” vietnēm tiek pievienotas jaunas iespējas. Šie Privātuma politikas papildinājumi vai labojumi stājas spēkā brīdī, kad tie ir publicēti “relock.lv” mājaslapā un tiek paziņoti Lietotājiem.

Šobrīd spēkā esošā Privātuma politika ir pieejama “relock.lv” mājaslapā.

Jūsu tiesības un personas datu drošība

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem no sava konta, veikt tajos labojumus, atjaunot vai dzēst tos, kā arī saņemt informāciju un vērsties ar pretenzijām un iebildumiem saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu noteikumiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot Privātuma politikas 9. punktā norādīto kontaktinformāciju.

Jums ir tiesības vērsties arī nacionālajā datu aizsardzības uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr.: +371 67223131, e-pasts: info@dvi.gov.lv.

Lai garantētu apstrādāto personas datu integritāti un drošību, kā arī lai izvairītos no šo datu zaudēšanas, izmainīšanas un / vai nesankcionētas trešo pušu piekļuves, “relock.lv” ir ieviesis nepieciešamos tiesiskos un tehniskos risinājumus.

Sīkdatņu izmantošanas politika

Kad Jūs izmantojat “relock.lv” vietnes, mēs, automātiski vai ar elektroniskiem līdzekļiem ievācam noteiktu informāciju, izmantojot tādus rīkus kā sīkdatnes, pārlūkprogrammas analīzes rīkus un tīmekļa servera žurnālus. Lietojot “relock.lv” vietnes un lietotnes, Jūsu pārlūkprogramma un ierīces sazinās ar mūsu un mūsu partneru un pakalpojumu sniedzēju pārvaldītajiem serveriem, lai koordinētu un uzglabātu aktivitātes un izpildītu Jūsu pieprasījumu pēc pakalpojuma un informācijas. Informācija no sīkdatnēm un saistītām tehnoloģijām tiek glabāta tīmekļa servera žurnālos, kā arī Jūsu datorā vai mobilajās ierīcēs glabātajām tīmekļa sīkdatnēm, un pēc tam tiek pārraidīta atpakaļ “relock.lv” vietnēm, izmantojot Jūsu datoru vai mobilās ierīces. Šos serverus un sīkdatnes pārvaldām mēs, mūsu partneri vai Pakalpojumu sniedzēji.

No sīkdatnēm un citām tehnoloģijām var tikt ievākta dažāda veida informācija , kas var iekļaut

(a) Funkcionālās sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu izmantoto pakalpojumu funkcionalitāti, piemēram, iespēju noteikt preferences (piemēram, pārlūkprogrammas valodu) vai atcerēties Jūsu iepriekšējās aktivitātes. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi nodrošināt “relock.lv” vietņu darbību un sniegt pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas līdz Jūs dzēšat šīs sīkdatnes;

(b) Analītiskās un statistiskās sīkdatnes, kas tiek izmantotas, lai optimizētu mūsu pakalpojumu. Tā piemēram, mēs izmantojam Google Analytics un citus trešo pušu pakalpojumus, lai optimizētu mūsu vietnes darbību, kā arī analizētu, kā Jūs izmantojat mūsu vietni. Mēs izsekojam tīmekļa protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas tipu, pārlūkprogrammas versiju, Jūsu apmeklētās “relock.lv” vietnes, vizītes laiku un datumu, laiku, ko esat pavadījis šajās vietnēs, kā arī citus statistikas datus. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas, balstoties uz mūsu leģitīmo interesi apkopot statistiku par “relock.lv” vietņu izmantošanu un uzlabot to darbību. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu iekārtā pastāvīgi, līdz Jūs tās dzēšat.

Jūs varat noraidīt visas sīkdatnes vai arī dot norādījumu pārlūkprogrammai ziņot, kad sīkdatne tiek nosūtīta. Tomēr, ja Jūs noraidāt sīkdatņu izmantošanu, Jums var nebūt iespēju izmantot daļu no “relock.lv” pakalpojumiem. Jūs varat atteikties no Google Analytics sīkdatņu izmantošanas, lejupielādējot un instalējot papildrīku Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Lai iegūtu vispārīgu papildinformāciju par sīkfailiem un uzzinātu, kā tos pārvaldīt, lūdzam iepazīties ar informāciju www.aboutcookies.org.

Mēs izmantojam sīkdatnes atsevišķām funkcijām un analītiskiem mērķiem. Izmantojot mūsu mājas lapu, Jūs piekrītat mūsu sīkdatņu politikai.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ievāktajiem personas datiem un Jūsu pieejas tiesībām, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz šādu adresi:

Vairāk informācijas

SIA “Relock”

Juridiskā adrese: Rēzekne, Rūpnīcas iela 5B – 18, LV-4604, Latvija

E-pasts: relock@inbox.lv

Talr.: +371 24205000